Mei 2023

TGLBACAAN 1 (PL)MAZMUR TANGGAPANBACAAN 2 (SURAT RASULI)BACAAN 3 (INJIL)
1Yehezkiel 34:17-23Mazmur 100:1-51 Petrus 5:1-5 
2Yehezkiel 34:24-31Mazmur 100:1-5Ibrani 13:20-21 
3Yeremia 23:1-8Mazmur 100:1-5Matius 20:17-28 
4Kejadian 12:1-3Mazmur 31:1-5, 15-16Kisah PR 6:8-15 
5Keluaran 3:1-12Mazmur 31:1-5, 15-16Kisah PR 7:1-16 
6Yeremia 26:20-24Mazmur 31:1-5, 15-16Yohanes 8:48-59 
7Kisah PR 7:54-60Mazmur 31:1-5, 15-161 Petrus 2:2-10Yohanes 14:1-14
8Keluaran 13:17-22Mazmur 102:1-17Kisah PR 7:17-40 
9Amsal 3:5-12Mazmur 102:1-17Kisah PR 7:44-56 
10Amsal 3:13-18Mazmur 102:1-17Yohanes 8:30-38 
11Kejadian 6:5-22Mazmur 66:8-20Kisah PR 27:1-13 
12Kejadian 7:1-24Mazmur 66:8-20Kisah PR 27:14-38 
13Kejadian 8:13-22Mazmur 66:8-20Yohanes 14:27-31 
14Kisah PR. 17:22-31Mazmur 66:8-201 Petrus 3:13-22Yohanes 14:15-21
15Kejadian 9:8-17Mazmur 93:1-5Kisah PR 27:39-44 
16Ulangan 5:22-33Mazmur 93:1-51 Petrus 3:8-12 
17Ulangan 31:1-13Mazmur 93:1-5Yohanes 16:16-24 
18Kisah PR 1:1-11Mazmur 47:1-10Efesus 1:15-23Lukas 24:44- 53
192 Rajaraja 2:1- 12Mazmur 93:1-5Efesus 2:1-10 
202 Rajaraja 2:13-18Mazmur 93:1-5Yohanes 8:21-30 
21Kisah PR 1:6-14Mazmur 68:1-10, 31-361 Petrus 4:12-14; 5:6-11Yohanes 17:1-11
22Imamat 9:1-11Mazmur 99:1-91 Petrus 4:1-6 
23Bilangan 16:41-50Mazmur 99:1-91 Petrus 4:7-11 
241 Rajaraja 8:54-66Mazmur 99:1-9Yohanes 3:31-36 
25Keluaran 19:1-9aMazmur 33:12-22Kisah PR 2:1-11 
26Keluaran 19:16-25Mazmur 33:12-22Roma 8:14-17 
27Keluaran 20:1-21Mazmur 33:12-22Matius 5:1-12 
28Kisah PR 2:1-21Mazmur 104:2434, 35b1 Korintus 12:3b-13Yohanes 20:19-23
29Yoel 2:18-29Mazmur 104:2434, 35bRoma 8:18-25 
30Yehezkiel 39:7-8, 21-29Mazmur 104:2434, 35bRoma 8:26-30 
31Bilangan 11:24-30Mazmur 104:2434,35bYohanes 7:37-39 
Minggu, 28 Mei 2023 adalah Hari Raya PENTAKOSTA